Kalite Politikamız

    
     
      İnsan haklarına dayalı, insan onuruna yaraşır, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve sosyal devlet ilkesine uygun hareket edilmesi,
Kişiye saygı ve yararlı olma ilkelerinin temel alınması,
Yapılan çalışmalarda kadın odaklı yaklaşımın esas alınması,
Tüm çalışanlarının kurum misyon ve vizyonunu benimsemesini,
Tüm süreçlerde sürekli gelişim ve değişime açık tam katılmalı bir organizasyon oluşturmayı,
Kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi,
Şiddetsiz yaşam hakkının korunması anlayışıyla faaliyet gösterilmesi, 
Hizmetlerin yürütülmesinde, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,üniversiteler, yerel yönetimler, vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler ile özel sektörün desteğinin alınması.